सातत्यपूर्ण समर्पीत सेवेचा सन्मान हा गौरवाचा क्षण : महापौर संदीप जोशी Nagpur Today : Nagpur News

मनपामध्ये आणखी ११३८ ऐवजदार सफाई कर्मचारी होणार स्थायी : प्रतिकात्मक स्वरूपात १० कर्मचाऱ्यांना स्थायी नियुक्ती आदेशाचे वितरण नागपूर: शहराच्या स्वच्छतेसह नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी सफाई […]